fbpx

A figyelmi torzítás (attentional bias) a viselkedéstudomány egyik fontos fogalma, amely jelentősen befolyásolja az információfeldolgozást és a döntéshozatalt. Az elmélet szerint az emberek figyelme szelektív és inkább azokra az ingerekre összpontosít, amelyek összhangban vannak a jelenlegi motivációikkal, érzelmeikkel vagy kognitív sémáikkal. Ez a jelenség a marketingben is jelentős szerepet játszik, és hatékony eszköz lehet a fogyasztói magatartás irányításában. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a figyelmi torzítás működését, marketingbeli alkalmazásait, valamint gyakorlati tanácsokat adunk a koncepció etikus és hatékony felhasználására. A figyelmi…

Bővebben

BevezetésHerbert Simon korlátozott racionalitás elmélete forradalmasította a közgazdaságtant és a döntéshozatalról alkotott képünket. Az elmélet szerint az emberi racionalitást korlátozza a kognitív kapacitás, az elérhető információ és a rendelkezésre álló idő, így a tökéletesen racionális döntéshozatal a valóságban lehetetlen. Ez a felismerés a marketingben is jelentős hatással bír, és segíthet a fogyasztói magatartás mélyebb megértésében és a marketingstratégiák optimalizálásában. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a korlátozott racionalitás működését, marketingbeli következményeit, valamint gyakorlati tanácsokat adunk a koncepció alkalmazására. A korlátozott racionalitás elméleteSimon…

Bővebben

Daniel Kahneman „Gyors és lassú gondolkodás” (Thinking Fast and Slow) című könyve forradalmasította a döntéshozatalról és az emberi viselkedésről alkotott képünket. Kahneman elmélete szerint az emberi gondolkodás két rendszerre osztható: a gyors, intuitív és automatikus 1. rendszerre, valamint a lassú, megfontolt és tudatos 2. rendszerre. Ez a megközelítés a marketingben is jelentős hatással bír, és segíthet a fogyasztói magatartás mélyebb megértésében és befolyásolásában. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a két rendszer működését, marketingbeli alkalmazásait, valamint gyakorlati tanácsokat adunk a koncepció stratégiai…

Bővebben

A status quo hatás (vagy torzítás) a viselkedéstudomány egyik jól ismert fogalma, amely jelentős befolyással bír a fogyasztói döntéshozatalra és a marketingstratégiákra. A jelenség lényege, hogy az emberek hajlamosak ragaszkodni a jelenlegi állapothoz vagy a korábban meghozott döntéseikhez, még akkor is, ha a változás potenciálisan előnyösebb lenne számukra. Ez a tendencia a marketingben is tetten érhető, és fontos szerepet játszhat a fogyasztói viselkedés alakításában. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a status quo hatás működését, hatását a marketingre, valamint gyakorlati tanácsokat adunk…

Bővebben

Az érzelmi befolyás (affect heuristic) a viselkedéstudomány egyik kulcsfontosságú fogalma, amely jelentős hatással van a fogyasztói döntéshozatalra és a marketingkommunikációra. A jelenség lényege, hogy az emberek gyakran az érzelmeikre és a megérzéseikre hagyatkoznak, amikor gyorsan kell dönteniük, vagy amikor nincs elég információjuk a helyzet alapos kiértékeléséhez. Ez a tendencia a marketingben is tetten érhető, és fontos szerepet játszhat a fogyasztói viselkedés alakításában. Ebben a cikkben megvizsgáljuk az érzelmi befolyás működését, hatását a marketingre, valamint gyakorlati tanácsokat adunk a jelenség stratégiai…

Bővebben

A jelen hatás (present bias) a viselkedéstudomány egy jól ismert fogalma, amely jelentős befolyással bír a fogyasztói döntéshozatalra és a marketingstratégiákra. A jelenség lényege, hogy az emberek hajlamosak túlértékelni a jelenben elérhető előnyöket a jövőbeli hasznokkal szemben, még akkor is, ha racionálisan a jövőbeli előnyök tűnnek kedvezőbbnek. Ez a tendencia a marketingben is tetten érhető, és fontos szerepet játszhat a fogyasztói viselkedés alakításában. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a jelen hatás működését, hatását a marketingre, valamint gyakorlati tanácsokat adunk a jelenség…

Bővebben

A nudge (magyarul: enyhe lökés) a viselkedéstudomány egy viszonylag új, de annál nagyobb hatású fogalma, amely az emberek döntéseinek finom, de hatékony befolyásolását jelenti. A nudge célja, hogy úgy segítse elő a kívánatos viselkedést, hogy közben megőrzi az egyének döntési szabadságát. Ez a megközelítés a marketingben is egyre nagyobb teret nyer, lehetővé téve a fogyasztói magatartás etikus és hatékony alakítását. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a nudge fogalmát, működési elveit, marketingbeli alkalmazásait, valamint az etikus használat szempontjait. A nudge fogalma és…

Bővebben

A birtoklási hatás (endowment effect) a viselkedéstudomány egyik jól ismert fogalma, amely jelentős hatással van az emberi döntéshozatalra és a javak értékelésére. A jelenség lényege, hogy az emberek hajlamosak többre értékelni azokat a tárgyakat, amelyeket birtokolnak, pusztán a tulajdonlás ténye miatt. Ez a tendencia a marketingben is megfigyelhető, és fontos szerepet játszhat a fogyasztói viselkedés és a vásárlási döntések befolyásolásában. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a birtoklási hatás működését, hatását a marketingre, valamint gyakorlati tanácsokat adunk a jelenség stratégiai alkalmazására. A…

Bővebben

A keretezés (framing) a viselkedéstudomány egyik kulcsfontosságú fogalma, amely jelentős hatással van az emberi döntéshozatalra és a kommunikáció értelmezésére. A keretezési hatás lényege, hogy ugyanazt az információt különböző módon megfogalmazva eltérő reakciókat és döntéseket válthatunk ki. Ez a jelenség a marketingben is széles körben alkalmazható, és fontos eszköz lehet a fogyasztói viselkedés befolyásolásában. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a keretezés működését, hatását a marketingkommunikációra, valamint gyakorlati tanácsokat adunk a keretek tudatos és etikus alkalmazására. A keretezés pszichológiájaA keretezés azon az elven…

Bővebben

A diktátor- és ultimátum játék a viselkedéstudomány két klasszikus kísérlete, amelyek fontos betekintést nyújtanak az emberi döntéshozatal és a társas interakciók dinamikájába. Ezek a játékok megmutatják, hogy az emberek nem mindig a szűken vett önérdekük szerint cselekszenek, hanem gyakran figyelembe veszik a méltányosság és az altruizmus szempontjait is. Ezek a felismerések a marketingben is alkalmazhatók, és segíthetnek a fogyasztói viselkedés mélyebb megértésében és a hatékonyabb marketingstratégiák kialakításában. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a diktátor- és ultimátum játék tanulságait, és azok lehetséges…

Bővebben

BevezetésA csali hatás (decoy effect) a viselkedéstudomány egyik érdekes és széles körben alkalmazott fogalma, amely jelentős hatással van a fogyasztói döntéshozatalra. A jelenség lényege, hogy egy stratégiailag elhelyezett, kevésbé vonzó termékopcióval befolyásolható a fogyasztók választása a kívánt irányba. A csali hatás megértése és alkalmazása kulcsfontosságú lehet a marketingstratégiák kialakításában és a fogyasztói preferenciák alakításában. Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk a csali hatás működését, annak hatását a marketingre, valamint gyakorlati példákon keresztül bemutatjuk, hogyan használható fel ez a koncepció a termékválaszték…

Bővebben

A csordaszellem (bandwagon effect) a viselkedéstudomány egyik jól ismert fogalma, amely jelentős hatással van az emberi döntéshozatalra és viselkedésre. A jelenség lényege, hogy az emberek hajlamosak követni a tömeg viselkedését, véleményét és választásait, még akkor is, ha azok nem feltétlenül tükrözik a saját meggyőződéseiket. Ez a tendencia a marketingben is megfigyelhető, és fontos szerepet játszhat a fogyasztói magatartás alakításában. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a csordaszellem jelenségét, annak hatását a marketingre, valamint stratégiákat mutatunk be a koncepció megértésére és alkalmazására. A…

Bővebben

A megerősítési torzítás (confirmation bias) a viselkedéstudomány egyik jól ismert fogalma, amely jelentős hatással van az emberi döntéshozatalra és információfeldolgozásra. A jelenség lényege, hogy az emberek hajlamosak olyan információkat keresni, értelmezni és felidézni, amelyek összhangban vannak a meglévő meggyőződéseikkel vagy hipotéziseikkel. Ez a tendencia a marketingben is megfigyelhető, és jelentős szerepet játszhat a fogyasztói magatartás alakításában és a márkaépítésben. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a megerősítési torzítás jelenségét, annak hatását a marketingre, valamint stratégiákat mutatunk be a koncepció megértésére és alkalmazására.…

Bővebben

Az elérhetőségi heurisztika (availability heuristic) a viselkedéstudomány egyik alapvető fogalma, amely jelentős hatással van az emberi döntéshozatalra. A jelenség lényege, hogy az emberek hajlamosak a könnyen és gyorsan eszükbe jutó információk alapján meghozni a döntéseiket, függetlenül azok tényleges relevanciájától. Ez a tendencia a marketingben is megfigyelhető, és jelentős szerepet játszhat a fogyasztói magatartás alakításában. Ebben a cikkben megvizsgáljuk az elérhetőségi heurisztika jelenségét, annak hatását a marketingre, valamint stratégiákat mutatunk be a koncepció etikus alkalmazására. Az elérhetőségi heurisztika pszichológiájaAz elérhetőségi heurisztika…

Bővebben

Az alapértelmezés (default bias) a viselkedéstudomány egyik kulcsfogalma, amely jelentős hatással lehet az emberi döntéshozatalra. A jelenség lényege, hogy az emberek hajlamosak az előre beállított vagy alapértelmezett opciókat választani, még akkor is, ha ez nem feltétlenül a legjobb döntés számukra. A marketingben az alapértelmezés stratégiai alkalmazása hatékony eszköz lehet a fogyasztói döntések befolyásolására, de fontos, hogy ezt etikusan és a fogyasztók érdekeit szem előtt tartva tegyük. Ebben a cikkben megvizsgáljuk az alapértelmezés jelenségét, annak hatását a marketingdöntésekre, valamint irányelveket fogalmazunk…

Bővebben

Az általánosítás, más néven a reprezentativitási heurisztika, a viselkedéstudomány egyik alapvető fogalma. A jelenség lényege, hogy hajlamosak vagyunk közvetlen tapasztalataink alapján általánosítani és tipizálni, ami gyakran előítéletekhez és sztereotípiákhoz vezet. Ez a tendencia a marketingben is megfigyelhető, és jelentős hatással lehet a célcsoportok meghatározására, a márkapozicionálásra és a kommunikációs stratégiákra. Ebben a cikkben megvizsgáljuk az általánosítás jelenségét, annak hatását a marketingdöntésekre, valamint konkrét stratégiákat mutatunk be a sztereotípiák és az előítéletek elkerülésére. Az általánosítás pszichológiájaAz általánosítás az emberi gondolkodás természetes…

Bővebben

Az elsüllyedt költség csapda a viselkedéstudomány egyik jól ismert fogalma, amely a közgazdaságtanból ered. A jelenség lényege, hogy hajlamosak vagyunk ragaszkodni a múltbeli rossz döntéseinkhez, még akkor is, ha azok folyamatosan veszteséget okoznak számunkra. Ez a tendencia a marketingben is megfigyelhető, és jelentős hatással lehet a vállalatok stratégiai döntéseire és erőforrás-allokációjára. Ebben a cikkben megvizsgáljuk az elsüllyedt költség csapda jelenségét, annak hatását a marketingdöntésekre, valamint konkrét stratégiákat mutatunk be a csapda elkerülésére. Az elsüllyedt költség csapda pszichológiájaA közgazdaságtan elsüllyedt költségeknek…

Bővebben

A veszteségkerülés pszichológiájaA veszteségkerülés az emberi viselkedés egyik legmeghatározóbb jelensége. A kutatások szerint a veszteség miatt érzett pszichológiai fájdalom nagyjából kétszer erősebb, mint a nyereségszerzésből fakadó öröm. Ez azt jelenti, hogy az emberek sokkal nagyobb kockázatot hajlandóak vállalni annak érdekében, hogy elkerüljenek egy adott veszteséget, minthogy megnyerjenek egy ugyanolyan mértékű nyereséget. A jelenség evolúciós gyökerekkel rendelkezik: az agyunk számára a biztonság a legfontosabb, ami viszont ahhoz vezethet, hogy nem merjük feladni a meglévő rosszat egy ismeretlen jobbért. Ez a tendencia…

Bővebben

Confident young woman laughing and carrying notepad in hand while standing

A marketing egy dinamikusan fejlődő és sokszínű iparág, amely számos lehetőséget kínál az egyéni és szakmai fejlődésre. Egyre több fiatal választja a marketinget karrierútként, vonzva a szakma kreativitásától, kihívásaitól és a sikerélménytől. De pontosan miért is dönt valaki úgy, hogy marketinges lesz? Ebben a cikkben megvizsgáljuk azokat a fő motivációs tényezőket és lehetőségeket, amelyek a marketingszakma felé vonzzák az embereket. KonklúzióA marketingszakma számos vonzó lehetőséget és motivációs tényezőt kínál azok számára, akik kreatív, stratégiai és jelentőségteljes munkát keresnek. A kreativitás,…

Bővebben

Target marketing campaign

A konverziós célok a marketingstratégia kulcsfontosságú elemei, amelyek a potenciális ügyfelek tényleges vásárlókká vagy feliratkozókká alakítására összpontosítanak. Ezeknek a céloknak a meghatározása és elérése elengedhetetlen a vállalkozás növekedéséhez és a bevétel optimalizálásához. Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk a konverziós célok típusait, azok fontosságát, valamint gyakorlati tanácsokat adunk a konverziós ráta növeléséhez. A konverziós célok típusaiA konverziós célok különböző formákat ölthetnek attól függően, hogy a vásárlói út mely szakaszára összpontosítanak. Az alábbiakban áttekintjük a leggyakoribb típusokat: A konverziós célok fontosságaA konverziós…

Bővebben

40/526